AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

Memleket Edebiyatı – Memleketçi Anlayış

11 ay önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

            MEMLEKET EDEBİYATI     ( Memleketçi  Anlayış )
Memleket edebiyatı ilk örneklerini II. Meşrutiyet’ten sonra vermeye başlamıştır.
Bu edebiyatın kaynakları başlangıçta Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakuldur.
Memleket konuları işlenmiştir.
Şiirde halk şiiri şekilleri kullanılmış, vezin olarak hece vezni tercih edilmiştir.
Dil son derece sadedir. Halkın kullandığı keli-melere, mahalli söyleyişlere eserlerde yer verilmiştir.
Bu anlayış şiirleri didaktik ağırlıklı şiirlerdir. Şiirlerde lirizm de oldukça fazladır.
Şiirde geçmişin kahramanlıkları övülmüş, vatanın kurtarılmasından sonra şiirlerde “ gurur “ temasına yer verilmiştir.
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “ Sanat “ şiiri memleket edebiyatının bildirisi niteliğindedir.
Bu anlayışın öncüsü Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Ahmet Kutsi Tecer, Halide Nusret Zorlutuna, Zeki Ömer Defne, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ceyhun Atıf Kansu, Behçet Kemal Çağlar, Arif Nihat Asya, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi gibi sanatçılar memleketçi anlayışa uygun eserler vermişlerdir.

Etiketler:
Benzer Yazılar
Ahmet Haşim Edebi Kişiliği-Şiir Anlayışı-Eserleri
AHMET HAŞİM  ( 1884 – 1933 ) Fecr-i Atî topluluğunun öncüsü ve en büyük şairidir. Topluluk dağıldıktan sonra sanat hayatını bağımsız olarak devam ettirmiştir. Edebiyatımızda sembolizmden en çok etkilenen sanatçıdır. ( mısranın müzik değerini anlam ...
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği-Şiir Anlayışı-Eserleri
AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 — 1962) Hikaye, roman, deneme, makale yazarı, şair; bir  edebiyat tarihçisidir Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları, “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar. “Ne içindeyim zamanın! Ne de ...
Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği-Şiir Anlayışı-Eserleri
             YAHYA KEMÂL BEYATLI  ( 1884 – 1958 ) Millî Edebiyat Dönemi bağımsız yazarlarındandır. Modern Türk şiir dilinin oluşturulmasında en büyük isimlerden olan Y. Kemal, şiirimize Batılı anlayışla ilk çekidüzen veren şairdir. Millî Edebiyat ...
Cahit Sıtkı Tarancı Edebi Kişiliği-Şiir Anlayışı-Eserleri
              CAHİT SITKI TARANCI  ( 1910 – 1956 ) Edebiyatımızda Otuz Beş Yaş  şairi olarak tanınır. Desem Ki  ve Gün Eksilmesin Pence-remden adlı şiirleri de meşhurdur. Cumhuriyet devri Türk şiirinin öncülerinden sayılır. Hece veznini  alışılmış...
Necip fazıl Kısakürek Şiir Anlayışı- Edebi Kişiliği
             NECiP FAZIL KISAKÜREK  (1905 - 1983) Din, tasavvuf, politika, ekonomi, hikâye, roman, tiyatro, şiir gibi birçok alanda eserler vermiştir. Daha çok şiirleri ve tiyatrolarıyla ün kazanmıştır. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır. ...
Peyami Safa Edebi Kişiliği-Özellikleri
PEYAMİ SAFA ( 1889 – 1961 ) Psikolojik roman türünün edebiyatımızdaki  usta ismidir. ( Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Bir Tereddüdün Romanı ) Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Eserlerinde doğu-batı sentezi, ahlak çöküntüleri, genç psikolojisi, toplum...
Orhan Veli Kanık Şiir Anlayışı – Özellikleri
ORHAN VELİ KANIK  ( 1914 - 1950 ) Garip  ( I. Yeni )  Hareketinin öncüsüdür. Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış, eski şiirle bütün  bağları koparmıştır. Şiirde şairaneliğe, edebi sanatlara, ölçüye ve kâfiyeye karşı çıkmıştır. Türk şiirini, y...
Birinci Yeni Hareketi – Garipçiler
BİRİNCİ YENİ HAREKETİ  (Garipçiler) Hareketin öncüleri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dur. Akım, üç şairin 1941‘de ortak yayımladıkları Garip adlı şiir kitabıyla başlamıştır. Şiir ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini k...
Yedi Meşaleciler kimlerdir-Yedi Meşalecilerin Özellikleri Nelerdir?
             YEDİ MEŞALECİLER : 1930’larda Milli Edebiyatçıların ( Beş Hececiler ) gerçekçilikten  uzak, duygusal memleketçiliklerine bir tepki  olarak ortaya çıkan bir şiir hareketidir. Topluluk şu üyelerden oluşur: Kenan Hulûsi Koray (hikâye), Ce...
Beş Hececiler Kimlerdir-Beş Hececilerin Genel Özellikleri Nelerdir?
             BEŞ HECECİLER             Millî edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak, halk şiirinden, kültüründen ve yerli  kay-       naklardan faydalanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oynayan beş şairin       oluşturduğu grupt...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.