AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem. 1. Yazılı Sınav Soruları 2013-2014

9 ay önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2013-2014. I. Dönem. 1. Yazılı Soruları dosyası, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünde bulunmaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2013-2014. I. Dönem. 1. Yazılı Soruları , 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2013-2014. I. Dönem. 1. Yazılı Soruları indir.

A- ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. Her soru  4 puan:60 puan


1- Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A- İnsanları etkili biçimde dinleme                     
B- Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme

C-İnsanları önyargılarla değerlendirme            
D- İnsanlara hoşgörülü yaklaşma


2-

 AYŞE: Hadi bahçeye çıkalım oyun oynayalım

  DİLEK: Çok hastayım, çıkmayacağım

 AYŞE: Hadi çıkalım

DİLEK: Oyun oynayacak halim yok

AYŞE: Bir daha seninle oynamayacağım

DİLEK : Ben de seninle oynamayacağım.

Verilen diyalogda  yapılan iletişim hatası öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A- Beden dilinin kullanmama

B-Empati kuramama

C-Eleştiriye açık olmama

D-Kendini doğru ifade edememe

3- Kitle iletişim araçları, toplumun geniş kesimlerine ileti (mesaj )  dağıtan araçlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olarak nitelenemez?

A- Radyo                             B- Mektup                              C- Televizyon                            D- Gazete


4-

ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ

ONUR ve İTİBAR

ÖZEL   İLETİŞİM

ÖZEL   FOTOĞRAFLAR

?

Bu şemada  boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazardınız?

A- A- Toplum hayatı             B- Seçilme hakkı            C- Aile ve ev hayatı              D-Güzel  sanatlar


5- Aşağıdakilerden hangisi, kanunlarca belirlenmiş bir hak değildir?

A- İnsanlar arasındaki sorunları şiddete baş vurarak çözme

B- Kendisine hakaret eden bir kişiyi mahkemeye verme

C-Kendisi ve ailesi hakkında asılsız haber yapan gazetelere tekzip hakkını kullanma

D- Televizyonlarda çocukların ruhsal gelişimini bozan yayınlar yapan kuruluşları Radyo Televizyon Üst Kurulu’na şikayet etme


6- . Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.

Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) Anadolu Ajansı                                           B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti       

C) Radyo Televizyon Üst Kurulu               D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu


7- ATATÜRK’ÜN

·         Anadolu Ajansı

·         İstanbul Radyosu

·         Hakimiyet-i Milliye gazetesi

Gibi kurumları kurdurması ,aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlar?

·         A- Milli İradeye

·         B- Ulusal güvenliğe

·         C- Hukukun üstünlüğüne

·         D- Basın yayın  yoluyla iletişime

8-  Ülkemizde nüfusun dağılışı ile aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi arasında daha fazla ilişki olduğu söylenebilir?

A- Hayvancılık            B- Tarım            C- Sanayi            D- Madencilik


9-  Türkiye’de seyrek nüfuslu bölgelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A-  Yer şekillerin engebeli oluşu         B- Verimli ve sulak tarım arazilerinin geniş yer tutması

C- Elverişsiz iklim koşullarının yaşanması     D- Ulaşım olanaklarının gelişmemiş olması


10- 

İklim

I

Yükselti

II

Sanayi

III

Bitki örtüsü

IV

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye’de nüfusun dağılışında etkisi en azdır?

A-  I                               B- II                                 C- III                           D- IV


11-     Seda, Türkiye’deki illerin nüfus miktarları ile nüfus yoğunluklarının gösterildiği tabloyu incelemiştir. Tabloda bazı illerin nüfus miktarının birbirine yakın olmasına karşılık, nüfus yoğunluklarının farklı olduğunu görmüştür.

Bu durum, illerin hangi özelliğinin farklı olmasıyla açıklanabilir?

A-Yüzölçümü              B- İklim                   C- Bitki örtüsü                      D- Yükselti


12-    HASAN , yaptığı araştırmalarda Ürgüp, Bodrum, Efes ,Alanya ve Kuşadası   gibi yörelerin nüfuslanmasında ön planda olan faktörün ortak olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, söz konusu yörelerin nüfuslanmasında ortak olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kış mevsiminin ılıman geçmesi                       B- Doğum oranının fazla olması

C- Geçim kaynaklarının başında turizm etkinliklerinin gelmesi

D- Zengin yer altı kaynaklarının olması


13-   Aşağıdaki tabloda, bazı illerin 1990,2000 ve 2008 yıllarındaki nüfusları gösterilmiştir.

1990

2000

2008

BURSA

1.596.161

2.215.140

2.507.963

ADANA

1.549.233

1.849.478

2.026.319

ERZURUM

848.201

937.399

774.967

Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A- Bursa ve Adana  illerinin nüfusu devamlı artmıştır.

B- Erzurum ilindeki nüfusun yarıdan fazlasını 60 yaş üzerindekiler oluşturur.

C- Bursa ile Adana arasındaki nüfus farkının en az olduğu yıl 1990’dır.

D- Bursa ilinin nüfusu, verilen yılların tamamında Adana ve Erzurum’unkinden fazladır.


14- Aşağıdaki haritada taranarak numaralandırılan yörelerin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-  2. Bölgenin nüfusu turizm etkisiyle yazın artmaktadır.
B-  3.Bölgenin nüfuslanmasında göçle gelenlerin payı fazladır.

C- 1.Bölgenin nüfusu 2 ve 3 numaralı yörelerin nüfuslarının toplamından  fazladır.

D- 3. Bölge olumsuz iklim koşulları ve yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek  nüfuslanmıştır.


15- Türkiye’de   nüfus artış  hızının gelişmiş ülkelere göre yüksek  olmasında;

        I.            Kentlerde konut sıkıntısının yaşanması

      II.            Sanayileşmenin artması

    III.            Doğum oranlarının yüksek olması

Faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A- Yanlı  I         B- II – III             C- Yalnız III             D- I –II

B- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU –YANLIŞ olarak değerlendiriniz. Her  soru  2. PUAN: 10 Puan

1

Turizm, Türkiye’de nüfusun dağılışına etki eden beşeri faktörlerdendir.

2

Atatürk’ün kurduğu kitle iletişim araçları milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcüsü olmuştur.

3

RÜTÜK, gazetelerin yayınlarını denetler.

4

Basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerini zedeleyecek şeklinde kullanılamaz.

5

“Senin görüşlerini önemsiyorum” sen diline bir örnektir.


C- Aşağıdaki  cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. Her soru 2 PUAN : 10 puanKitle iletişim

anayasa

düzeltme

sansür

sorumluluğu

1

Basın hürdür…………………………………edilemez.

2

Basının doğru bilgi  verme…………………………………………vardır

3

Televizyon…………………………………………..aracıdır.

4

Özel yaşamın gizliliği ile konut dokunulmazlığı…………………………………’da koruma altına alınmıştır.

5

Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap  ve ……………………………….hakkına saygı  duyarlar.

D- Atatürk’ün öncülüğünde  kurulan kitle iletişim araçlarından  üç tanesini yazınız? 5 puan

1- …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-İletişimde yapılan iki hata yazınız? 5 puan

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- iyi bir dinleyiciye ait iki özellik yazınız?5 puan

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Empati ne demektir? 5 puan

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

BAŞARILAR

YANIT   ANAHTARI

A- ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

B

B

C

A

A

D

C

B

D

A

C

B

B

C

 B- DOĞRU –YANLIŞ.

1

2

3

4

5

D

D

Y

D

Y

 C-  BOŞLUK  DOLDURMA

1.SANSÜR    2. SORUMLULUĞU      3. KİTLE İLETİŞİM      4- ANAYASA     5- DÜZELTME

Etiketler:
Benzer Yazılar
7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 3.yazılı sınavı 2012-2013
2012-2013     E.Ö.Y.      HASKÖY İ.Ö.O     7-A    SINIFI   SOSYAL    BİLGİLER   DERSİ   2.DÖNEM   3.YAZILI 1- 19.yy boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı; devletler hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devle...
7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013 indir
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI A-Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış olarak değerlendiriniz. (10 P) (    ) 1. Bilimsel bir birikim yazı olmadan da gelecek kuşaklara aktarılabilir. (    ) 2. ...
7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı soruları 2012-2013
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI A-Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış olarak değerlendiriniz. (10 P) (    ) 1. Makine sanayisinde kullanılan dişliler tekerlekten esinlenerek yapılmıştır. (   ...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012 2013, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı indir. Klasik Ve Test Sade Çok Güzel1-Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay nedir? ...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
7. Sınıf Sınav 2. Dönem 2. Sınav Güzel Test Ve Klasik, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2012 2013, 7. Sınıf Sınav 2. Dönem 2. Sınav Güzel Test Ve Klasik indir. programa uygun1-) Anayasamızın değiştirilemeyen 1. maddesi ile 3. madd...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2013
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2013  7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı indir. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı B.Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanların...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılılar, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılılar indir. 7.sınıflar sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılılar S1-) Aşağıdaki cümlelerin başına do...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sinav Soruları 2012 2013
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Sınav, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sinav Soruları 2012 2013, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Sınav indir. Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.yazılı    CEVAP ANAHTARI Bu yazı www.sinavvar....
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013
7.sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı Sınavı, 7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012 2013, 7.sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı Sınavı indir. sbs yönelik bir sınav umarım işinize yarar 2012-2013 ÖĞRETİM YILI … İLKÖĞRETİM OKU...
7. Sinif Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Sınav Eğitimhane, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Sınav indir. Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.yazılıATATÜRK  İLKÖĞRETİM  OKULU 2012/2013  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER  DERSİ II. DÖNEM I. ...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.