AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılısı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılısı indir. derlemedir. İyi bir çalışma oldu.

NECDA MORALIGİL İLKÖĞRETİM OKUL 5-A II. DÖNEM II. YAZILI 
CIRCLE THE CORRECT ANSWER
  1. 
a) Good morning             c) Good evening

b)Good afternoon         d) Good night

 2-.How old  are you?

          a) I’m 11 years old               c) She is 11 years old

          b) He is 11 years old            d) Fine,thanks

 3. 
A: Where is she from?

       B: She is from ……..

a) Spain           b) France    c) the USA     d) Japan

4) A: ……… a picture of ATATÜRK in your class?

        B: Yes, ……….

a)Is there / there is                      c) Is there / there are

b)Are there / there are                 d) Are there / there is

 5)  A: Where is the clock?

    B: It is …the TV.

   a) on                      c) near

  b) in                       d) under    

6.      A: Are these balls or balloons?

         B : …………

  a) They are balloons                    c) It is a balloon

  b) They are balls                        d) It is a ball

7. fat X ……..  / beautiful X …….  / / happy X ……. 

      a) thin / ugly / sad /                    c) old / big / sad

      b) small / light / empty                d) new / thin / young

8.   

         A: What’s his job?

           B: He is ……..

 a) a nurse               b) a dentist          

 c) a doctor          d) doctor

9.      A: Is your aunt a secretary?

           B: No, she isn’t. She is a ………

 a) teacher             b) nurse                

c) engineer           d) pilot

10. A barber …….  stop the cars.

 a) can’t            b) can                  

 c) is                 d) isn’t

 11. A secretary …….  answer the telephones.

  a) is               b) isn’t              c) can                    d) can’t

  
 12

I ………   cats  but I …………   dogs.

     

a) likes / likes       b) like / likes       

c) don’t like / like          d) like / don’t like

13. A: Do they like football?

       B: Yes, ……..

       a) they do               b) I do                  

        c) they don’t                d) she does 

14. A: Does Büşra ……  grapes?

       B: Yes, she …… grapes.

       a) likes / like          b) likes / likes        

      c) like / likes                d) like / like

15- I’m a student.I ……   early in the morning.

       a) get up                     b) gets up              

       c) go  to bed                 d) arrive

  

 16-   A dog …….. run but it ………… fly.

   Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeli?

A)     can / can ‘t               C ) can ‘t  /  can
B)     can  /  can                D ) can ‘t  / can ‘t
17-Aşağıdaki boşlukları  doldurunuz.
    ( have got  -  has got )

      She _______________   one mouth.
I _________________   red dress.
They _______________   blue house
He ______________    thirty six teeth
      We ______________     two hands       

  
18-Aşağıda karışık halde verilen cümleleri düzenleyiniz.

1.      have got / they / dog.
……………………………………………
2.      black / has got / hair / my father
……………………………………………
 

Do you like playing chess? (1)

I am eleven years old. (  )

How old are you?(2)

It is half past ten. (  )

When is your birthday?(3)

Yes, I like. (  )

How many flowers are there in the garden?(4)

My birthday is in September. (  )

What is the time?(5)

There are thirteen flowers in the garden.

(  )

24-Yandaki soruları cevaplarıyla eşleştirin

 19- Aşağıdaki boşlukları verilen hayvan isimleri ile uygun şekilde doldurunuz.

Rabbits – Horses – Ducks – Cats – Cows


1.      ………..……… don’t like dogs.
2.      ………………………like running.
3.      …………………..…… like eating carrots.
4.      ……………………. like swimming.
5.      …………………… don’t like eating meat.
     20 – Aşağıda verilen cümlelerin olumsuz ve soru cümlesi şeklinde yazınız.

 

1.      Henry likes playing basketball.

(      ) ………………………………………………
( ? )  ……………………………………………
  
21. A: What do you do every day?

     B: I …….   to school every day.

a)wash             b)go    

c)arrive            d)sleep

22-Aşağıdaki hayvan isimleriyle o hayvanları eşleştiriniz.

1-horse            (  ) I am a small animall. Children like eating my eggs

2-chicken         (  ) Iam a big farm animal. I have got a lot of milk for children

3-cow               (  )I have got a long tail. I like running.     
                                                                             

23 – Aşağıdaki kelimelerin Türkçe ve İngilizce

karşılıklarını yazınız.

Konuşmak:                       Fish:

Yüzmek:                          Farm:

Bizim:                             Sunny:

Uçmak:                           Water:         

25-.Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ( T ) yanlış olanın başına ( F ) koyunuz.

 

(     ) She has got a high temperature. She should eat an ice-cream.

(     ) He has got a flu. He should drink mint and lemon.

(     ) Sezen has got a backache. She should carry heavy things.

(     ) Ahmet has got a cut on his finger. He should use a plaster.

(     ) My mother has got a runny nose. She should see a doctor.

26) What’s the matter with him?
A)He has got a headache

B)He has got a backache

C) He has got a tooth ache

D)He has got sore throat

                                                                                                                            
27- Whose hammer is this?

It is……………..hammer.

 
a) hairdresser’s    b) doctor’s 

c) tailor’s             d) carpenter’s
Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler:
Benzer Yazılar
5. SINIF İngilizce Meslekleri Yazma Çalışması
5. Sınıf İngilizce Meslekleri Yazma Çalışması, 5. Sınıf İngilizce Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 5. Sınıf İngilizce Meslekleri Yazma Çalışması indir. Jobs Exercıses   Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görür...
5. SINIF İngilizce Hayvanlar Konulu Çalışma Kağıdı
5. Sınıf İngilizce Hayvanlar Konulu Çalışma Kağıdı, 5. Sınıf İngilizce Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 5. Sınıf İngilizce Hayvanlar Konulu Çalışma Kağıdı indir. animals exercises Who am I? Write the name of the animal. 1.   I am long and dangerous………...
5. SINIF İngilizce Sağlık Problemleri İle İlgili Çalışma Kağıdı
5. Sınıf İngilizce Sağlık Problemleri İle İlgili Çalışma Kağıtları, 5. Sınıf İngilizce Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 5. Sınıf İngilizce Sağlık Problemleri İle İlgili Çalışma Kağıtları indir. illnesses exercises Bu yazı www.sinavvar.net sitesi ...
2013 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılısı, 2012 2013 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılısı indir. 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılısı yararlı olması dileğiyle.Aşağıdaki 4 sorunun her birinin değeri ...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012-2013
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı Soruları 2012-2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı indir. 2011-2012 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. YazılıBAHÇEAĞIL İLKÖĞRETİM OKULU 2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılısı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılısı indir. işinize yarayacağına eminim Ş. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İÖO 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.S...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2012 2013
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı indir Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görü...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2013
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı indir 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………….. İLKÖĞRETİM OKULU 5/A SINIFI İNGİLİZCE DE...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Soruları
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı, 5. Sinif İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Ortak Yazılısı indir. Zümre arkadaşımın hazırladığı ingilizce ortak sınavımız. 2012-2013 EDUCATION YEA...
5. Sinif İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. Sınıf İngilizce Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları indir. İngilizce 2. dönem 1. yazılı soruları 2012-2013 Öğretim YılıÜçpınar Mehlika- Ahmet Üstel İlköğre...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.