AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

4. Sinif Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim Anlam

2 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

4. Sınıf Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, 4. Sınıf Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim Anlam indir. Umarım işinize yarar.
TÜRKÇE  :GERÇEK ANLAM,MECAZ ANLAM,TERİM ANLAMLI SÖZCÜKLER    

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi geveze bir kişi için kullanılır?

A) çenesi oynamak        B) dili dolaşmak

C) çenesi düşük      D) dili damağına yapışmak

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim değildir?

A) cümle  B) tane   C) kare   D) mide

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “göz” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gözlüğünü gözüne tak.

B) Gözün neden ağrıyor.

C) Gözüne damla damlattım.

D) O ne anasının gözüdür.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?

A) Her sene beraber tatile gideriz.

B) Bu yıl matematik dersinde kesirleri öğrendik.

C) Tiyatronun ikinci perdesi çok komikti.

D) Porte üzerinde notaları yazdım.

5. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi biten bir eylemdir?

A) Çocuk çok hızlı koştu.
B) Annesi çocuğunu hep sever,
C) Aydın hızla ağaca tırmanıyor.
D) Ödevini yapmadığın için öğretmenin çok kızacak.

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecaz anlamı yoktur?

A) Bugünün işini yarına bırakma.

B) Sakla samanı, gelir zamanı.

C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

D) Rüzgar eken, fırtına biçer.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eylemlerden hangisi eylemin halen devam ettiğini bildirmektedir?

A) Arkadaşım olayları olduğu gibi anlattı.
B)Okul servisi öğrencileri duraktan mı almış?
C) Balkonda oturmuş etrafı seyrediyor.
D) Dikkatli olmazsak topumuz bahçeye kaçacak.

 8. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi gelecekte yapılacak bir eylemi belirtiyor?

A) Burak bütün ödevlerini bitirdi,
B) Koşmaktan yorulduğu için oturmuş.
C) Fabrikada işçiler çok istekli çalışıyor.
D) Sporcular antrenmanlarını artık sabahlan yapacak,

9. . “Fen ve Teknoloji’yi ………………… okudu            ………………… anlattı.”
cümlesinde noktalı yerlere sıra ile hangi kelimeler yazılırsa cümle anlamlı olur?

A) sonra-önce
B) önce – sonra
C) iyi – çok
D) önce – daha sonra

10.Abim……………… ablamdan birisi bu akşam beni okuldan almak için gelecek.‘ cümlesini en doğru hangi kelime tamamlar?

A) ve       B) için        C) veya             D) ya

11. “Sınav …………………      çok çalıştı, …………
başarılı olamadı.”
cümlesinde noktalı yerlere sıra ile hangi kelimeler yazılırsa cümle anlamlı olur?

A) için-ama             B) için – ondan
C) ile – veya           D) için – veya

12. Hangi cümlede “kurudu” kelimesi mecaz anlamıile kullanılmıştır?

 A) Balkondaki çamaşırlar kurudu.       

 B) Yağmur yağmayınca toprak kurudu.   

 C) Susuzluktan ağzım kurudu.                       

D) Ağacın dalları kurudu.

13.“Sen………………bize gelemiyorsun? Cümlesini hangi kelime en doğru tamamlar?

A) çünkü    B) veya    C) neden       D) nerede

14.“Düşünce çok ağladı……………    canı çok fazla yanmıştı.” cümlesinde noktalı yere hangi kelimeyi yazarsak cümle anlamlı olur?

A) neden     B) çünkü    C) niye         D) nasıl

15.Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “yağ” sözcüğü farklı anlamda kullanılmış?

a) Dün gece çok şiddetli yağmur yağdı.

b) Yağan kar yüzünden yollar kapandı.

c) Yemekte zeytin yağı kullanıyoruz.

d) Bugün kar yağsın istiyorum.

16.“kırılmak” sözcüğü cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Cam büyük bir gürültüyle kırıldı.

B) O sözlerinden dolayı sana çok kırıldım.

C) Ağacın dalları fırtınada kırıldı.

D) Fincan yere düşünce kırıldı.

17.”düşmek” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Koşarken ayağı takılıp düştü.

B) O, artık benim gözümden düştü.

C) Ağaçtan kocaman bir elma düştü.

D)  Fare 3. kattan aşağıya düştü.

17.”tatlı” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Yolda yürürken o kadar tatlı bir kedi gördüm ki anlatamam.

B) Öğrenciler okulda çok tatlı oynuyorlardı.

C) Bana tatlı tatlı bakıp durma.

D) Yemekten sonra tatlı yedim.

18.“geç” sözcüğü seçeneklerin hangisinde “geçmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Ağabeyim eve geç gelince babam kızdı.

B) Yazın hava çok geç kararıyor.

C) Caddeden karşıya geçerek eve  gittim.

D) Yeşim okula geç kalınca  özür diledi.

19. “Sözcüklerin zihnimizde çağrıştırdığı ilk anlam, sözlük anlamıdır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır.

A) gerçek anlam     B) mecaz anlam   

C) terim anlamı      D) zıt anlam

20.Hangisi matematikle ilgili bir terim değildir?

A)  açı       B) prizma     C) payda      D) parça

21. “Üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerini öğrendik.” cümlesinde kaç tane terim anlamlı sözcük vardır?

A)  2         B) 3      C) 4         D) 5

22.”Sevinçler paylaşıldıkça artar, acılar paylaşıldıkça azalır.” Cümlesindeki acı kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A) gerçek anlam    B) mecaz anlam   

C)  terim anlamı    D) zıt anlam

23.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Oyayı ince ince işlerler.                                       

B) Bakımsızlıktan ince kalmış.   

C) Yardım etmek çok  incebir davranıştır.        

D) Bu kağıtlar çok ince.

24. Hangi seçenekteki sözcüklerin tümü terim anlamlı sözcüktür?

A

Gezegen

Ova

Ev

B

Gol

Halı

Korner

C

İskelet

Kalp

Madde

D

Bahçe

Ağaç

Orman

25. Hangisi matematikle ilgili bir terim değildir?

A)  açı       B) prizma     C) payda      D) parça

                                                       A.BENİCE

Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler:
Benzer Yazılar
4. SINIF Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2013
4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 4. SINIF Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2012 2013, 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları indir. Türkçe kitabımızın II. döneminde işlediğimiz bölümlerini tarayarak hazırladım.Ş.F.ÇAMOĞLU ORT...
4. Sınıf Türkçe Öznel Nesnel Yargılar Testi Deneme Soruları
TÜRKÇE DEĞERLENDİRME 58 Hürriyet, bir toplumda başkalarına zarar ver­meden her şeyi yapmaktır.Ülkemizde yaşayan her insan, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Her insan istediği yere gidebilir. İstediği yere yerleşebilir. İs-tediği yerde yaşay...
4. Sınıf Türkçe Öznel Nesnel Yargılar Testi Soruları
4. Sınıf Türkçe Öznel Nesnel Yargılar Test , 4. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 4. Sınıf Türkçe Öznel Nesnel Yargılar Test indir. önce kısa bir metinden oluşan okuduğunu anlama çalışması ve ardından testTÜRKÇE DEĞERLENDİRME SORULARI Bebe...
4. Sinif Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2013
4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınavı, 4. Sinif Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2013, 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Sınavı indir.Öğretmenlerimizden yararlanıp( onlara ayrıca teşekkür ederim) derlenmiştir herşeyden biraz var...YAŞLI ...
4. Sinif Türkçe De Ekinin Yazılışı Ve Noktalama İşaretleri
4. Sınıf De Ekinin Yazılışı Ve Noktalama İşaretleri, 4. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 4. Sınıf De Ekinin Yazılışı Ve Noktalama İşaretleri indir. BAĞLAÇ OLAN ( DE – DA )’ NIN YAZILIŞI     Sözcükten ayrı yazılır. Dahi anlamı katar. -te – ...
4. Sinif Türkçe Gerçek Mecaz Anlam Soruları Testi
4. Sınıf Türkçe Gerçek Mecaz Anlam Çalışması (test), 4. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 4. Sınıf Türkçe Gerçek Mecaz Anlam Çalışması (test) indir. Gerçek Mecaz Anlamlı Hazırlayan:hamit Biçer Düzenleme: Anıl Adıgüzel                       ...
4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı, 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı indir. 5N 1 K sorulu, zıt anlamlı kelimeler, kurallı cümle ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmuş 4. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları...…………………….. İLKOKULU 4 SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.D...
4. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
4. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı, 4. Sinif Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2012 2013, 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı indirYALMAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4.ve5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ...
4. Sinif Türkçe Hece Düşmesi Çalışma Kağıdı Etkinliği
HECE DÜŞMESİ             Dilimizde iki heceli bazı kelimelere ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde kelimelerin ikinci hecelerindeki ünlü harfleri düşer.             alın + ı            à   alnı                                  bağır + ı    à  bağr...
4. Sinif Türkçe Ünlü Düşmesi ( Hece Düşmesi)
4. Sınıf Türkçe Ünlü Düşmesi ( Hece Düşmesi), 4. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 4. Sınıf Türkçe Ünlü Düşmesi ( Hece Düşmesi) indir. ünlü düşmesi                     ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ)                        İkinci hecesinde da...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.