AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

2012-2013 1. Sinif 2. Dönem Zümresi Bursa Teftişe Uygun

1 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

1. Sınıf 2. Dönem Zümresi Bursa Teftişe Uygun 2012-2013, 1. Sınıf 2. Dönem Zümresi Bursa Teftişe Uygun 2012-2013 indir. Bursa teftişe uygun olrak kendi okulum için hazırladığım zümremi zümre arkadaşlarımla paylaşmak istedim.

GÜNDEM MADDELERİ

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

*Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması,

03) 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi,

04) 1. dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması,

05) 1. dönem;  ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup-olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip-edilmeyeceğinin kararlaştırılması,

06) 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi,

07) 1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

08) 1. dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

09) 1. dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı %’ sinin kararlaştırılması, 

10) 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, (İKY. 35, 36)

* 1. dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

11) 1. dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi, (TD. 2300)

12) 1. dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

13) 1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,

14) 1. dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi, 

15) 1. dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

      2012-2013 eğitim ve öğretim yılı 1. Sınıflar ikinci dönem başı zümre toplantısı Okul Müdürü Ali GÜNER, 1/A Sınıf Öğretmeni Tuğba HARMANKAYA, 1/B Sınıf Öğretmeni Hülya DEMİR,  1/C Sınıf Öğretmeni Ayşe Belan KAYA, 1/D Sınıf Öğretmeni Gülizar UZ, 1/E Sınıf Öğretmeni Hilal BİLGEN’ in katılımıyla öğretmenler odasında 13.02.2013 tarihinde, saat 16.00’da başladı. Yazman olarak 1/B sınıf öğretmeni Hülya DEMİR seçildi. Okul Müdürü Ali GÜNER ilköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95.maddesini okudu:

Zümre başkanlığına Okul Müdürü Ali GÜNER seçildi. Okul Müdürü Ali GÜNER, 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olması dileği ile toplantıyı açtı.

2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

      * Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması.

        1/A Sınıf Öğretmeni Tuğba HARMANKAYA iş takvimine ve çalışma programına dikkat ettiklerini, zümre olarak özellikle dersleriyle ilgili emir ve değişiklikleri yakından takip ettiklerini belirterek değişikler hakkında bilgi verdi;

       Okul Müdürü Ali GÜNER, mevzuattaki değişikliklerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

I. Dönem sonunda alınan kararlara büyük oranda uyulduğu görüldü.

3) 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi,

I. Dönem kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olduğu, aksaklık görülmediği belirtildi.

Okuma yazma öğretiminin sona ermesiyle birlikte bütün derslerin işlenişinde de değişiklikler olacağını, Türkçe dersinde okuma parçalarının işlenmeye başlanacağını, dikte çalışmalarının yapılacağını, temel yazım kurallarının pekiştirileceğini,  matematik dersinde problem yazma ve çözme etkinliğinin yer alacağını, Hayat Bilgisi dersinde konuların işlenişinde öğrenci çalışma kitaplarının kullanılacağını bunun içinde yeni yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulacağını 1/E Sınıf Öğretmeni Hilal BİLGEN söyledi.

Derslerin işlenişinde yöntem ve teknik olarak, öğrenci merkezli, öğretmenin rehberlik ettiği, öğrencilere bilgi ulaştırma yollarını sezdiren, anlatım, gösteri, rol yapma, beyin fırtınası, çözümleme, gezi, gözlem, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tümden gelim, tüme varım, problem çözme, bilinenden bilinmeyene, soru-cevap gibi uygulanabilir ve bilinen yöntemlerin kullanılmasına devam edilmesine karar verildi.

Okul Müdürü Ali GÜNER, yıllık planla ilgili bir değişiklik yapılması durumunda bunun yıllık plana yazılması gerektiğini hatırlattı.

4) 1. dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması,

Zümre öğretmenleri eğitim-öğretim faaliyetlerinin, iş takvimi ve yıllık çalışma programına uygun şekilde ders ve Atatürkçülük konularını işlediklerini, zümrede alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü ve belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşıldığını söylediler.

05) 1. dönem;  ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup – olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip – edilmeyeceğinin kararlaştırılması,

1/C sınıf öğretmeni Ayşe Belen KAYA zümre olarak planlananın dışına çıkmadıklarını belirterek, 1. sınıfta okutulan Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Serbest Etkinlikler ile Sınıf Rehberlik Programlarının uygulanması ile ilgili olarak 1. dönem boyunca hiç problem yaşamadıklarını dile getirdi. 1/D sınıf öğretmeni Gülizar UZ ise aynı gündem maddesi ile ilgili olarak, eğitim öğretim yılı başındaki planlamanın titizlikle yapılmış olmasından dolayı problem yaşanmadığını, daha önceden programa aynen devam edilmesini istedi. Yine de 2. dönem temaları ve temalar süresince yapılacak çalışmalar tekrar gözden geçirildi. Buna göre; 1/E sınıf öğretmeni Hilal BİLGEN, “Serbest Etkinlikler” derslerinde aylık program hazırlandığını hatırlatarak, bu derslerde 2. dönemde hangi çalışmaların alınmasını istediklerini sordu. Konu ile ilgili herkes sıra ile fikir beyan ettiler.

Bu gündem maddesi ile ilgili olarak:

a) Türkçe dersi başta olmak üzere tüm derslerde dinleme, anlama, kendini ifade etme, görsel okuma ve görsel sunu yapma çalışmalarının uygulanmasına ve bu çalışmalar sırasında da uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasına,

b) Bu dönemde de tüm derslerde programlarca da önerilen uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına ve eğitim öğretim faaliyetleri sırasında öğrenciler arasındaki farklılıklar gözetilerek eğitimde fırsat eşitliği prensiplerine uyulmasına,

c) Ölçme değerlendirme alıştırmalarında gözlem formlarının yanı sıra, öz akran değerlendirmesi vb. değerlendirme formlarının kullanılmasına ve dosyaların oluşturulmasına,

d) Derslere göre yeri geldikçe etkinlik çalışmalarının düzenlenerek öğrencilerin geliştirilmesine,

e) Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrencinin bilgiye kendi çabaları ile ulaşmasına fırsat verilmesine ve bu anlamda öğretmen olarak doğru rehberlik edilmesine,

f) “Serbest Etkinlikler” derslerinde:

    - Kâğıt katlama, kesme, yapıştırma,

    - Dramatizasyon,

    - Kitap okuma,

    - Trafik kuralları,

    - Hikâye ve masal anlatma

    - İl içi gezi ve gözlemler….

gibi öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttıran, okuma alışkanlığı kazandıran, kendilerini ifade edebilme becerileri kazandıran konuların ele alınmasında fikir birliğine varıldı.

6) 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi,

I. Dönem kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olduğu, aksaklık görülmediği belirtildi.

Okuma yazma öğretiminin sona ermesiyle birlikte bütün derslerin işlenişinde de değişiklikler olacağını, Türkçe dersinde okuma parçalarının işlenmeye başlanacağını, dikte çalışmalarının yapılacağını, temel yazım kurallarının pekiştirileceğini,  matematik dersinde problem yazma ve çözme etkinliğinin yer alacağını, Hayat Bilgisi dersinde konuların işlenişinde öğrenci çalışma kitaplarının kullanılacağını bunun içinde yeni yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulacağını 1/A Sınıf Öğretmeni Tuğba HARMANKAYA söylemiştir.

Derslerin işlenişinde yöntem ve teknik olarak, öğrenci merkezli, öğretmenin rehberlik ettiği, öğrencilere bilgi ulaştırma yollarını sezdiren, anlatım, gösteri, rol yapma, beyin fırtınası, çözümleme, gezi, gözlem, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tümden gelim, tüme varım, problem çözme, bilinenden bilinmeyene, soru-cevap gibi uygulanabilir ve bilinen yöntemlerin kullanılmasına devam edilmesine karar verildi.

7) 1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

Birinci dönemde eğitim araç-gereçlerin seçiminde isabet olduğu zümre öğretmenleri tarafından vurgulandı.

8) 1. dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

I. Dönem itibarıyla öğrencilerin geziye gönderilmediğini, ancak havaların ısınmasıyla Mayıs ayında, I. zümrede belirtildiği gibi; Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak; bu yaş grubuna uygun sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi. Bu geziler dışında tema ve ünitelerin işlenişlerine bağlı olarak gerekli görülen zamanlarda farklı gezilerin de yapılabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Zümre öğretmenleri gözlem ve deney uygulamalarının zaman zaman sınıf düzeyinde yapıldığını belirttiler.

9) 1. dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı %’ sinin kararlaştırılması, 

1/A Sınıf Öğretmeni Hilal BİLGEN; Duvarlarda seslerin görsellerinin asılı olduğunu, ses gruplarına göre yer yer metin panolarının oluşturulduğunu, rakamların aynı şekilde kullanıldığını belirtmiş, ikinci dönem itibariyle sınıfların yeniden düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bunun için seslerin görsellerinin, rakamları gösteren kartların, metin levhalarının kaldırılmasının uygun olacağını, bu görsellerin yerine ünitelerle ilgili afişlerin asılabileceğini söylemiştir. Toplantıya katılan diğer zümre öğretmenleri de konuya destek vermişlerdir.

Ders araç-gereçlerinde özellikle ders kitapları ile öğrenci çalışma kitaplarında herhangi bir eksiklik olmamasının çalışmaları olumlu yönde etkileyeceği, kaynak arama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.

Sınıf bazında başarıların değerlendirilmesi yapıldı.

  

ŞUBE BAZINDA DERS BAŞARI YÜZDELERİ
TÜRKÇE
MATEMATİK
HAYAT
BİLGİSİ
GÖRSEL
SANATLAR
MÜZİK
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLERİ
1A
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
1B
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
1C
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
1D
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
1E
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 1001/D Sınıf Öğretmeni Gülizar UZ; özellikle Türkçe dersi başta  olmak üzere bütün derslerde dikte çalışmasına yer verilmesinin çok yararlı olacağını belirtmiştir. Dikte çalışmasıyla birlikte öğrencilerin duyduklarını, sözlü olarak söylenileni doğru olarak yazma becerilerinin gelişeceğini, işlek bir el yazısı kazanacaklarını, bu sınıfın uygulaması gereken yazım kurallarını uygulama olanağı kazanacaklarını vurgulamıştır. Okuma hızlarının artırılması için de Türkçe dersinin en az iki ders saatini okumaya ayırmanın yararlı olacağını, tüm derslerde okunacak yerlerin öğrencilerce okunmasına ortam sağlanmasının, diğer öğrencilerin okunanı izleme becerilerinin de bu etkinliklerde kazandırılabileceğini vurgulamıştır.

Güzel yazı yazmaya karşı istek uyandırmak, diğer öğrencileri de motive etmek için iyi örneklerin sınıf panolarına asılmasının yararlı olacağını 1/B Sınıf Öğretmeni Hülya DEMİR belirtmiştir.

10) 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, (İKY. 35, 36)

* 1. dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

Bu gündem maddesi sınıf seviyesine uygun olmadığı için görüşülmemiştir.

11) 1. dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi, (TD. 2300)

Ölçme değerlendirme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde yer alan:

            1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.” ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

Proje ve performans ödevleri konusunda birinci dönem zümre öğretmenler kurulunda tespit edilen konulardan birinci dönem yapılmayan proje ödevlerinin  ikinci dönemde kullanılmasına karar verilmiştir.

Proje ve performans ödev konularının belirlenerek öğrenci ve velilere duyurulmasına, derslerden sadece birinden her öğrenciye istediği dersten bir proje ödevinin yönergesi ile birlikte verilmesine, belirlenecek performans ödevlerinin de son ana sıkıştırılmadan her dersten en az bir görev olarak öğrencilere yönergeleri ile verilmesine, proje ve performans görevlerinin titizlikle takip belirlenen değerlendirme ölçeklerine göre titizlikle değerlendirilmesine karar verilmiştir

Örnek Performans Görevleri:

a.Türkçe Dersi:

1- Yarım bırakılan öyküyü tamamlayarak hikaye haritası oluşturma.

2- Görsellerin altlarına isimlerini yazma.

3- Verilen kelimeleri cümle içinde kullanma.

4- Bir cümledeki gereksiz kullanılmış olan cümleyi bulma.

b. Hayat Bilgisi Dersi:

1- Okulun çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için fikirler üretme.

2- Aile albümü yapma.

c. Matematik Dersi:

1- Rakamları kullanarak sayısı 20’den az olan nesnelerin miktarını altına yazma.

2- Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elma miktarının ne şekilde değiştiğini ifade etme.

3- Yüzlük sayı tablosu üzerinde 2’şer, 5’er, 10’ar saymayı renklerle gösterme.

d. Müzik Dersi:

1- Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etme.

2- Dört beş kişilik grup kurarak şarkı söyleme.

3- Çocuk şarkıları söyleme.

e. Beden Eğitimi Dersi:

1- Bir top eşliğinde, engelli bir parkurda hedefe ulaşma.

2- Çember biçiminde dizilerek bu çemberde topu birbirine atma ve tutma.

f. Görsel Sanatlar Dersi:

1- Bildikleri bir masaldan ya da öyküden, istedikleri bir bölümü resimle ifade etme.

Örnek Proje Görevleri:

a.Türkçe Dersi:

1- Kelimelere uygun görselleri bulup yapıştırma.

2- “Atatürk” konulu bir şiiri ezberleyerek sınıfta arkadaşlarına okuma.

b. Hayat Bilgisi Dersi:

1- Komşularının adlarını listeleme.

2- Geçmiş zamanda oynanan oyunlardan birini öğrenerek anlatma.

c. Matematik Dersi:

1- Saat modeli yapma.

2- İki basamaklı sayıları kullanarak seviyesine uygun problem düzenleme.

d. Müzik Dersi:

1- Öğrendiği çocuk şarkılarını kurduğu grupla sınıfa sunma.

2- Sayışma ve tekerlemeler öğrenme, sınıfta arkadaşlarına sunma.

e. Beden Eğitimi Dersi:

1- Bir oyunun nasıl oynandığını öğrenme.

f. Görsel Sanatlar Dersi:

1- Renklerle ilgili bir tanıtım broşürü hazırlama.

2- Hayalindeki bir yeri resimle ifade etme.

12) 1. dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

Birinci eğitim-öğretim döneminde karşılaşılan güçlüklerden birisinin de bazı veliler tarafından sınıfta yapılan öğrenme etkinliğine evde yeterince destek verilmemesi olduğunu, bu bağlamda ikinci dönemde aynı durumların yaşanmaması için velileri bilgilendirmek gerektiğini, gerekirse örnek çalışmalar üzerinde velilere açıklamalar yapılmasının yararlı olacağını 1/C Sınıfı Öğretmeni Ayşe Belan KAYA söylemiştir.

Ders araç-gereçlerinde özellikle ders kitapları ile öğrenci çalışma kitaplarında herhangi bir eksiklik olmamasının çalışmaları olumlu yönde etkileyeceği, kaynak arama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.

13) 1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,

Okul müdürü Ali GÜNER kendilerine ulaşan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin öğretmenlere ulaştırıldığını bununda imza ile kayıt altına alındığını belirtti.

14) 1. dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi, 

* Uyum ve hazırlık sürecinin sıkıntılı geçtiği 1/C sınıf öğretmeni Ayşe Belan KAYA tarafından belirtildi.

* Seviye sınıflarının oluşturulmasının daha faydalı olduğunu ama bunun öğrencilerin seviyelerine inme ve başarılı olma isteği uyandırma sürecinin zorlu olduğunu 1/A sınıf öğretmeni Tuğba HARMANKAYA belirtti.

15) 1. dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

Tuğba HARMANKAYA                                                  Hülya DEMİR                                                    Ayşe Belan KAYA

  1/A Sınıf Öğretmeni                                            1/B Sınıf Öğretmeni                                              

 1/C Sınıf Öğretmeni             

         Gülizar UZ                                                                Hilal BİLGEN

  1/D Sınıf Öğretmeni                                           1/E Sınıf Öğretmeni             

UYGUNDUR

11.02.2013

Ali GÜNER

Okul Müdürü

Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Etiketler:
Benzer Yazılar
1. Sinif seslerin veriliş zamanı tekvimi – Sesler ne zaman verilecek?
2013– 2014   EĞİTİM  - ÖĞRETİM YILI AKDENİZ    İLKOKULU OKUMA – YAZMA  ÇALIŞMA PLANI                                                 SES GRUPLARI   TABLOSU    GRUP NO SESLER SÜRE İŞ GÜNÜ / HAFTA ÇİZGİ ÇALIŞ. DÜZENSİZ  ÇİZ...
1. Sinif Görsel Sanatlar Dersi Serbest Etkinlikler Dersi Bulmaca Etkinliği
1. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Serbest Etkinlikler Dersi Bulmaca Etkinliği >>indir...
1. Sinif Görsel Sanatlar Dersi Serbest Etkinlikler Dersi Bulmaca Etkinliği
1. sınıf Görsel Sanatlar Dersi Serbest Etkinlikler Dersi Bulmaca Etkinliği >>indir...
1. Sinif 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı 2012 2013
1. Sınıf 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı, 1. Sinif 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı 2012 2013, 1. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları, 1. Sınıf 2. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı indir. 1.sınıf 2.dönem zümre öğretmenler toplan...
1. Sinif 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı 2012 2013
1. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı, 1. Sinif 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı 2012 2013, 1. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı indir. Tutanak, davetiye ve imza listesi.……………………………………… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                           ...
1. Sinif bilmece bulmaca
1. Sınıf Bulmaca, 1. Sınıf Türkçe Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, 1. Sinif bilmece bulmaca, 1. Sınıf Bulmaca indir. bulmacaları cevaplarıyla eşleştirin Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğ...
1. Sinif Veliye Mektup
1. Sınıf Veliye Mektup, 1. Sınıf Veliye Mektup indir. 1.sınıf1. dönem sonu veliye mektupSevgili öğrencim,   Sanki oyun oynar gibi 2011-2012 öğretim yılının 1.dönemini tamamladık. Başarılarınızın devamını  diler, hepinizi tebrik ederim.    İki haftalı...
1. Siniflar İçin Karne Görüşleri
1. Sınıf Karneye Görüşler, 1. Siniflar İçin Karne Görüşleri, 1. Sınıf Karneye Görüşler indir. güzelbirdosyaİyi öğrenciler Bitanem !! derslerinde göstermiş olduğun başarıdan dolayı tebrik ederim. Harikasın sen. Örnek davranışlarınla her zaman benim g...
Elatinorm 9 Adet Renkli Metin
Elatinorm 9 Adet Renkli Metin, Metinler Okuma-Anlama, Elatinorm 9 Adet Renkli Metin indir. HECELERİ RENKLİ 9 ADET e,l,a,t,i,n,o,r,m harflerini kapsayan metin... Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede gö...
Boyama Kağitlari
1. Siniflar için boyama sayfalari - Arabalar 1 1. Siniflar için boyama sayfalari - Arabalar 2 1. Siniflar için boyama sayfalari - Arabalar 3 1. Siniflar için boyama sayfalari - Arabalar 4 1. Siniflar için boyama sayfalari - Arabalar 5 1. Siniflar içi...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.