AnasayfaAnasayfa
HakkımızdaHakkımızda
İletişimİletişim
GizlilikGizlilik
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk’ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?
Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesinin ve uygulamaya koymasının sebepleri nelerdir?Savaş sonrasında henüz özel teşebbüs güç kazanamamıştı. Devlet sanayi alanında atılımda öncülük etmeliydi. Bu...
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?
Atatürk döneminde ekonomi alanında nasıl bir devletçilik uygulaması yapılmıştır?Devlet ekonominin merkezine alınmış, özel teşebbüs henüz oluşmadığı için, milli sermaye yetersizliğinden dolayı, devlet ...
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?
Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilebilir mi?Egemenliğin millete ait olmadığı bir devlette demokrasiden söz edilemez. Bunun sebebini şu şekilde izah edebiliriz. Demokra...

2. Sinif 2. Dönem Veli Toplanti Tutanaği 2011 2012

2 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Dosya içeriği: 2. Sınıf 2. Dönem Veli Toplantısı dosyasını indir 2. Sınıf Veli Toplantı Tutanakları Egitimhane.Com 2. Sınıf 2. Dönem Veli Toplantısı örneği formu download 2. Sınıf Veli Toplantı Tutanakları 2011-2012 2. Sınıf 2. Dönem Veli Toplantısı 2011 2011-2012 Eğitim -öğretim yılı 2.sınıf 2.dönem veli toplantısı.Alıntı içerik vardır. 2. Sınıf Veli Toplantı Tutanakları

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                               DÜZCE

        2011–2012 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci başarısını arttırmak, aynı zamanda öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini üst düzeyde sağlamak amacıyla 2/C sınıf öğretmeni olarak 01/03/2012 Perşembe günü saat 13:00’da 2/C sınıfında veli toplantısı yapmak istiyorum.

       Gereğini bilgilerinize arz ederim.                   

                                                                                          Abdullah PİRİ

  2-C Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama,

2-1.Dönemin  genel değerlendirilmesinin  yapılması, varsa eksikliklerin  giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

3-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi.

4-Öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışlarının değerlendirilmesi.

5-Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması.

6-Temizlik,tertip ve okul kuralları ile ilgili bilgi alış-verişinde bulunulması.

7-Proje ve Performans  Görevleri ile ilgili bilgi verilmesi.

8- Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.

9-Dilek ve temenniler.(Toplantıdan sonra bireysel görüşmeler yapılacaktır.)

uygundur.

28/02/2012

İdris GERİŞ

Okul Müdürü

2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2/C SINIFI II.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Atatürk İlköğretim Okulu 2-C sınıfında 01.03.2012 Perşembe günü saat 1300‘da yapılan 2/C Sınıfı veli toplantısında gündem maddeleri görüşülmüştür.

1-Açılış ve yoklama yapılmış, velilerin hazır olduğu görülmüş, imza tutanağı imzalanmak üzere velilere verilmiştir. Sınıf öğretmeni Abdullah PİRİ, gerek bu günkü katılımları gerekse de her fırsatta okula gelerek öğrencilerinin durumlarını takip eden ve başarıları için gayret eden velilerimize teşekkür etti.

        Toplantının gündem maddeleri Abdullah PİRİ tarafından okundu, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği, öğrencileri ile ilgili görüşmek istedikleri başka konu olup olmadığı soruldu ve hazırlanan gündem maddelerinin aynen kabul edilmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2-1.dönem yapılan çalışmalar ana hatlarıyla sınıf öğretmeni Abdullah PİRİ tarafından dile getirildi. Genel olarak 1.dönemin sınıfımız açısından oldukça verimli geçtiğini söylemenin mümkün olduğu dile getirildi. Ayrıca okuma – anlamanın önemi üzerinde açıklamalar yapıldı. Olumlu davranışlar kazanmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı. Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. 1.dönem gösterilen başarı grafiğinin artarak devam etmesi için planlı, disiplinli ve günü gününe çalışmanın gereği önemle vurgulandı.

3- Bu sınıfta okula devamın çok önemli olduğu, her saat yeni bir etkinliğin yapıldığı, farklı bilgilerin öğrenildiği velilere anlatıldı. Bu yüzden devamsızlık yapmamalıdır. Eğer öğrenci zorunlu nedenlerle devamsızlık yapacaksa bunun mutlaka öğretmene haber verilmesi gerektiği anlatıldı.Sınıfımızda devamsızlık problemi olmadığı belirtildi.

4- Sınıf öğretmeni Abdullah PİRİ,öğrencilerin  sınıf ve okul içi davranışlarında büyük bir problem olmadığı ancak her durumda çocuklarımıza arkadaşlarına ve diğer herkese karşı da her zaman nazik ve saygılı olmaları gerektiğini öğütlememiz, bunun önemli olduğunu hissettirmemiz gerektiği söylendi.

   Bazı öğrencilerin birbirleriyle sürekli kavga ettiği belirtildi.Bireysel görüşmelerde velileri ile bu konunun görüşüleceği belirtildi.

5-Başarıyı arttırmanın planlı, disiplinli ve zamanı iyi kullanmadan geçtiği dile getirilerek, çocukların okul başarısının artması konusunda sadece öğretmenden çaba beklemenin yanlış olduğu dile getirildi. Öğrenci, veli, öğretmen bir bütün olarak başarıya giden yolda kenetlenmeli herkesin üstüne düşeni gücü nispetinde yapması gereği vurgulandı.

    Evde çalışma ortamının düzenlenmesinin çocuğun olumlu çalışma alışkanlığı kazanabilmesi için gerekliliği üzerinde duruldu. Çocuğun ders çalıştığı esnada odada Tv kesinlikle izlenilmemesi rica edildi. Tv’ nin yanı sıra dikkatini dağıtacak başka uyaranlarında ortamdan uzaklaştırılması ve dolayısıyla uygun ortamın çocuğa oluşturulması istendi.Öğrencinin , küçük  yaşlarda kardeşleri varsa, bu çocuklarında ders çalışma esnasında kontrol edilerek ,dikkati dağıtmalarına müsaade edilmemeli. Velilerde çocukların çok çabuk sıkıldıklarını ve yorulduklarını dile getirdiler. İkinci sınıf öğrencilerinin genel özellikleri söylendi.

6- Abdullah PİRİ, öğrencilerin okula her gün temiz kıyafetlerle  gelmesi gerektiğini, bunu velinin sürekli takip etmesinin önemini anlattı. Ayrıca günlük ve haftalık bakımlarının aksatılmadan yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Öğrencilere haftada iki defa banyo yaptırılmasının, tırnaklarını haftada en az bir defa kesilmesinin temizlik ve sağlık açısından önemli ve gerekli olduğunu, velilerin bu konuda titiz olmasının yararlı olacağının altını çizdi. Ayrıca hafta içi öğrencilerin okula formasız gelmemeleri, velilerin çok mecbur kalmadıkça hafta içi formaları yıkamamaları, kışın pazartesi sabahı kuruyacak şekilde yıkamaları vurgulandı. İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarında çocukların çok sık hastalanabilecekleri dolayısıyla giyimlerine dikkat edilmesi, tatil günlerinde sokakta üşümelerine neden olacak etkinliklerden uzak tutulmalarının önemi velilere genel olarak hatırlatıldı.

7- Sınıf öğretmeni Abdullah PİRİ: Performans ve proje görevlerini açıklayan

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesini okuyarak bu görevlerin önemini açıkladı: Sınıf öğretmeni bu dönemde de proje ve performans ödevleri verileceğini, birinci dönemde olduğu gibi velilerin destek olmasını ancak çalışmaların genel olarak sınıfta yapılacağını, kendilerinden araç gereç ve malzeme desteği beklediğini söyledi.

8- Öğrencilerin başarısını sadece okul ve derslere değil, tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir.Bu açıdan her konuda veli,öğretmen ve okul olarak sürekli iş birliği yapmak zorunluluğu üzerinde duruldu. Öğrencilerin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile de sürekli diyalog halinde bulunarak alınacak karar ve önlemlerin konuşulması başarının sağlanmasında çok  önemli rol oynamakta olduğu dile getirildi.

    Velilerden  derslerin yanı sıra, bedensel/kinestetik zekalarını geliştirici faaliyetler için de çocuklarına uygun ortam sağlamalarını istedi.Bu amaçla çeşitli  aktivite , kurs etkinlik vb. ile çocukların sosyal yönlerinin de gelişerek topluma ve  kendine güvenen bireyler kazandırılabileceği belirtildi. Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağı söylendi.

9- Veliler bu dönemin de  sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundular.  Velilere geldikleri için teşekkür edildi ve toplantıya son verildi.Bireysel görüşmelere geçildi.

ALINAN KARARLAR

1.     Öğrencilere,  ikinci sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılmasına,

2.    Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılacağına ,

3.    Kılık kıyafet ve beden temizliğine dikkat edilmesine,

4.    Öğrencilere verilen proje ve performans ödevlerine önem vermeleri ve bunları yerine getirmelerine yardımcı olunmasına,

5.    Temizlik kurallarına daha dikkat edilmesine, öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula gönderilmemesine,

6.    Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulmasına,

7.    Okula geliş ve gidiş saatlerine dikkat edilmesi ve devamsızlıkların mümkün olduğunca yapılmaması karar verildi.

                                                                                              Abdullah Piri

2/C Sınıf Öğretmeni

uygundur.

01/03/2012

İdris GERİŞ

Okul Müdürü

Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Halkla İlişkiler Ve İletişim İle İlgili Kısa Notlar
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ - Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te halk “Bir ulusu oluşturan insan topluluğu,aynı ülkede oturan ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olan kişilerin tümü” olarak tanımlanmıştır. -  İlişki kavramı da “en az iki...
İdarecilik sınavı için Resmi Yazışma Kuralları notu
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Resmi Yazışmada Kavramlar Resmi Yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı,resmi belge,resmi bilgi ve elektronik belgeyi; Resmi Belge: ...
En son tif giriş tutanaği dosyasi indir
  T.C. PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI Sefer Zengin İlkokulu Müdürlüğü    T U T A N A K T I R                   Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesinin (ç) bendi gereği Müdürlüğümüzce 2012 yılında en son düzenlenen Taşınır İşlem Giriş Fiş Sıra Nosu  (7...
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
Meslek Hastalıkları ve Korunma      Meslek hastalığının tanımı yapılmadan önce meslek kelimesini tanımlamamız gerekiyor.     Meslek, sürekli olarak yapılması öngörülen, öğrenilmesi için belli bir eğitim ve/veya iş tecrübesi gerektiren, insanın haya...
Eğitim-öğretim Yılı İş Günü Takvimi 2013-2014
2013/2014 eğitim-öğretim iş günü takvimi, sizler için Sınavvar.net'te... İş günü takvimine indirmeden sayfamızdan ulaşmanız için döküman olarak paylaştık. Bu şekilde 2013/2014 eğitim-öğretim yılında okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak? ...
2013-2014 Satranç Egzersiz Plani-Öğrenci Listesi-Okul Başvuru Formu
Hazırladığım 2013-2014 Ders Dışı Satranç Programında size uymayan bölümleri kırmızıyla gösterdim.  İstediğiniz değişikleri yapıp kumlanız için word ortamında ve en basit düzeyde hazırladım… Sizden ricam bu dosyayı değişiklik yapılmış gibi kendi adını...
Anneler Günü Kutlama Programı
Anneler Günü Kutlama Programı , Anneler Günü Kutlama Programı indir. Anneler Günü Kutlama ProgramıBÜYÜKKILIÇLI İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANNELER GÜNÜ PROGRAMIHayat başıma papatyalarla işlenmiş bir taç taktı… Papatyaların her biri...
Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği
Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği, Hayvanlar İle İlgili Bulmaca Etkinliği indir. hayvanlar ile ilgili bulmaca Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz....
Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları
Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları, Nasreddin Hoca Ve Keloğlan Boyama Sayfaları indir. Faydalı olması dileklerimle... Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu anlayabilirsiniz....
Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama
Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama, Cümleleri Oluş Sırasına Göre Sıralama indir, Cümleleri ve görselleri oluş sırasına göre sıralama çalışması  Bu yazı www.sinavvar.net sitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir sitede görürseniz kopya olduğunu ...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.